Apoio financeiro dos projectos das indústrias culturais